Kontakty

ADRESÁŘ VÝBORU KČT ZNOJMO
Číslo odboru: 111082
  www.kct-znojmo.webnode.cz

kctznojmo(zavinac)volny.cz
ADRESA ODBORU

KČT, odbor Znojmo
Krátká 1642/14, 669 02 Znojmo
Bank.spojení: FIO banka, a.s.
Pobočka Znojmo
Číslo účtu: 2400759277/2010
IČO: 75122260

Předseda Místopředseda
Ing. Roman Kolařík MUDr.Karol ŠKULEC
Krátká 14, 669 02 Znojmo Alšova 8,66902 Znojmo
Mobil:608043532 Mobil:737009215
  Tel.zam:974641490
email:kctznojmo(zavinac)volny.cz email:kskulec@seznam.cz
   
Předseda programové rady Člen výboru
Josef HOMOLKA Ilona KUTALOVÁ
Slovenská 8,66902 Znojmo Alšova 8,66902 Znojmo
Mobil:724176341 Mobil:732524426
email:joshomolka@seznam.cz email:kutalovailona@email.cz
   
Hospodářka Adresa odboru
Hana Hradecká Odbor Klubu českých turistů Znojmo
  Legionářská 27,66902 Znojmo
  Bank.spojení:Raiffeisenbank a.s.pobočka
  Znojmo Čís.účtu 2400759277/2010
  IČO:75122260 DIČ:CZ75122260
   
Revizorka Ústředí Kčt Praha
Marie NĚMCOVÁ Revoluční 8,11005 Praha 1
Na Hrázi 59,66902 Znojmo 15500 Praha 5 ¨Lužiny
Mobil:776197883 pro písemný styk:po box 37,11005 Praha 1
email:marieznojmo@gmail.com sekretariát- tel:251610181 fax:251625110
  email:kct@kct.cz www.kct.cz
  PhDr.Jan Stráský,předseda
  mobil:606757672 email:strasky@kct.cz
  Ing.Mojmír Nováček,generální sekretář
  Mobil:736754095 email:novacek@kct.cz
  IČO:00505609
   
Jihomoravská oblast KČT Předsedkyně oblasti
KČT-Jihomoravská oblast Ing.Hana Slabáková
Křížkovského 29,60300 Brno Křížkovského 29,60300 Brno
Bank.spoj.:Pošt.spořitelna 220691448/0300 Mobil:736754098
Místopředseda-sekretář:Luděk Leder email:slabakova@kct.cz
Mobil:736754070