19. Eurovýšlap

12.05.2018

ODBOR KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ ZNOJMO A ÖSTERREICHISCHER TOURISTENKLUB 

Pořádají pod záštitou starostů města Znojma a města Retzu veřejně přístupnou mezinárodní akci k zahájení turistické sezony 14.JARNÍ EUROVÝŠLAP RETZ - ZNOJMO 12. KVĚTNA 2018 

 Program akce: 

START 08:00 - 10:00 hod. Retz - Nová radnice Nová radnice - pod městské brány - Znaimerstrasse - Kirchberggasse - přes železniční koleje - k samostatně stojícímu listnatému stromu - červeně značené (rakouské značení!) - kolem rybníčku - Retzbachu - Heiliger Stein - ŽTZ - sm. Horecký Kopec státní hranice - ŽTZ - sm. Nad Danížem ŽTZ - sm. Hnanice okraj - ZTZ - sm. Na Fládnické cestě - odbočka vlevo na polní cestu s vlastním značením - oranžové fáborky - Staré vinice - ČTZ - sm. Havraníky - ČTZ - sm. Popice host. - ČTZ - sm. Konice - ČTZ - sm. Pod Karolininými sady - Znojmo - Hrad červená turistická značka 

CÍL je nádvoří u rotundy sv. Kateřiny od 14:00 do 17:00 Pro účastníky pochodu bude přistaven od vlakového nádraží ve Znojmě autobus do Retzu vlakové nádraží , odjezd v 07:30 a 09:00 hod. Délka trasy je 18 km. Startovné Při prezentaci nutno uhradit částku: 30,-Kč/ 1€, při platbě v EUR vratka v KČ. 

Informace

- K pochodu lze využít mapu KČT č.81 Podyjí-Vranovská přehrada

- Účastníci pochodu mohou plnit podmínky k získání Oblastního Turistického Odznaku ZNOJEMSKO. 

- Na pochod je nutný osobní doklad (občanský průkaz nebo pas), na rakouské straně doporučujeme cestovní připojištění na 1 den do zahraničí. 

- Na trase občerstvení z vlastních zásob 

- Od měst Znojmo a Retz máme slíbeny : poukázky na nápoj na Heiliger Stein a v cíli, vstup na radniční věž ve Znojmě a pro předem přihlášené vstup do muzea pivovarnictví ve Znojmě. 

Upozornění: Pochodu se každý zúčastňuje na vlastní nebezpečí, účastníci mladší 18 let se mohou zúčastnit jen v doprovodu osoby starší 18 let. Na rakouské straně doporučujeme cestovní připojištění na 1 den do zahraničí. Pokud se evidovaný účastník nedostaví do místa cíle nahlásí ukončení pochodu na telefonní číslo:  +420 608 043 532 

Ubytování: Ubytování si účastníci zajišťují sami.

 Další nabídky lze najít na www.znojmocity.cz