35. Memoriál Jiřiny Kračmerové

01.09.2018

pořádá KLUB ČESKÝCH TURISTŮ ODBOR KČT ZNOJMO

Místo startu a prezentace:

Nádvoří Znojemského hradu pod Rotundou Sv. Kateřiny u Kiosku. Z důvodu oprav u pivovaru je vstup zajištěn jižní cestou přes informační středisko.

Prezentace: 08:00 - 10:00 hod.

Cíl:

v místě startu 14:00 - 17:00 hod.

Startovné:

dospělí - 30,- Kč

členové KČT a děti do 15 let - 25,- Kč

Mapa:

KČT č. 81 Podyjí - Vranovská přehrada

TRASY POCHODU

ZNOJEMSKÝM PODYJÍM


12 km Králův stolec vyhlídka- modrá TZ Znojmo hrad - Gránice, zelená TZ Andělský mlýn - Králův stolec - Kočičí údolí - Nad lomem - Hradiště - Znojmo hrad


13,5 km Sealsfieldův kámen: žlutá TZ Znojmo hrad - Trauznitzské údolí - Sealsfieldův kámen - zelená TZ Popice - červená TZ Konice - Kraví hora - Znojmo hrad


20 km Údolím Dyje a přes Kraví horu - žlutá TZ Znojmo hrad - Trauznitzské údolí - Sealsfeldův kámen - býv. Judexův mlýn - červená TZ - Havraníky - Popice - Konice - Kraví hora - Znojmo hrad


40 km Nový hrádek a vyhlídky v NP Podyjí - žlutá TZ Znojmo hrad - Trauznitzské údolí - Sealsfieldův kámen - býv. Judexův mlýn - červená TZ Příčky - zelená TZ Nový hrádek zříc. - zpět po zelené TZ Podmolí - žlutá TZ Andělský mlýn - zelená TZ Králův stolec - Kočičí údolí - Nad lomem - Hradiště - Znojmo hrad

 CYKLOTRASY ZNOJEMSKÝM PODYJÍMCyklotrasa KČT č. 5000 - 32 km    

Znojmo hrad - do údolí Dyje - Kraví Hora - Konice - Popice - Havraníky - Šobes - U milíře - Podmolí - Andělský mlýn - Králův stolec - Hradiště - Znojmo hrad


Cyklotrasa KČT č. 5000, č. 48, č. 5007 - 50 km

Znojmo hrad - do údolí Dyje - Kraví hora - Konice - Popice - Havraníky - Šobes - U milíře - po trase č.48 Žlebský potok - Příčky - Lukov - Čížovský rybník- po trase č. 5007 Horní Břečkov - Bezkov - Citonice - Cínová hora - Znojmo hrad


TRASYVEDOU NÁRODNÍM PARKEM PODYJÍ , PROTO PROSÍM CHOĎTE A JEZDĚTE POUZE PO ZNAČENÝCH A DOPORUČENÝCH TRASÁCH !!!

MĚSTSKÝ OKRUH A VYCHÁZKY DO NEJBLIŽŠÍHO OKOLÍ MĚSTA


3 km Městský okruh - prohlídka památek města Znojma. Plánek obdrží zájemci při prezentaci na startu pochodu.

5 km Údolím Dyje do Louckého kláštera a zpět - červená TZ Znojmo hrad za most přes Dyji, dále vlevo po pravém břehu řeky Dyje neznačenou asfaltovou cestou do Sedlešovic, přes most, za ním vlevo k Louckému klášteru. Zde je možná ochutnávka vín v Návštěvnickém centru Znovínu a.s. Trasa dále vede kolem mlýna k řece a po jejím levém břehu zpět k červené TZ, po které jdeme zpět k východišti značek u Znojemského hradu

MÍSTNÍ TURISTICKÉ OKRUHY V GRÁNICÍCH


3 km červená: Historickými cestami Okrašlovacího spolku

Východiště Znojemský hrad. Po historických cestách, s nejkrásnějším pohledem na historické Znojmo z výšiny Hradiště. Zajímavostí jsou vysekaný tunel ve skále z roku 1930 a kamenná smyčka unikátně řešící terénní převýšení.

3 km modrá: Za poznáním dějin Hradiště

Z druhého východiště v Gránicích u křížové cesty. Cesta Gránickým údolím starou cestou na Hradiště, které je významnou archeologickou lokalitou s historickými památkami. Výhled na Znojmo. Zpět k východišti křížovou cestou s obnovenými čtrnácti zastaveními.

5,6 km zelená: Velký Gránický okruh

Z druhého východiště v Gránicích u křížové cesty. Nejdelší trasa z nabídky místních okruhů, první část cesty vede Gránickým údolím, druhá část výšinou k Hradišti s dalekými výhledy na Znojmo a do jihomoravských rovin.


1,9 km žlutá: Jižními cestami nad Dyjí

Východiště Znojemský hrad. Cesta částí historického Znojma, Karolininými sady s krásnými výhledy na řeku Dyji, Kraví horu a Hradiště, pod znojemským hradem.

TĚŠÍME SE NA VAŠÍ ÚČAST