Výroční členská schůze 2019

10.01.2019

POZVÁNKA

na výroční členskou schůzi Odboru Klubu českých turistů Znojmo, která se konámimořádně ve čtvrtek dne 10. ledna 2019 v 16,00 hod. v restauraci u školy na Pražské ulici Znojmo. Změna místa je z důvody nemožnosti zajištění prostor na původním místě

Program:

  • Zahájení a schválení programu schůze

  • Výroční zpráva o činnosti za rok 2018

  • Zpráva o hospodaření za rok 2018

  • Volba nového vedení odboru KČT Znojmo

  • Volba delegátů na konferenci Jihomoravské oblasti KČT

  • Seznámení a schválení Kalendáře turistických akcí odboru pro rok 2019 a informace k autobusovým zájezdům

  • Usnesení

  • Diskuze a závěr


Informace:

Před zahájením schůze budou od 15,00 hodin vybírány členské příspěvky KČT na rok 2019, předplatné časopisu TURISTA, zálohy na autobusové zájezdy, zbytek příspěvků bude vybrán po ukončení schůze. V prezentaci eventuálně nahlaste vaši novou e-mailovou adresu a telefonní čísla.

Občerstvení možné z restaurace.

Výše členských příspěvků - částky jsou stejné jako v roce 2018.

Předplatné časopisu TURISTA - zlevněný časopis jen přes výbor KČT - jen když je rozšířené členství. Noví zájemci ať se nahlásit do konce roku 2018.

Pro urychlení výběru členských příspěvků si prosím připravte přesně odpočítanou částku !!!

Upozorňujeme ty členy, kteří se nemohou z vážných důvodů schůze zúčastnit, že je třeba uhradit členské příspěvky a předplatné časopisu Turista do 31.ledna 2019. Členství v klubu je dané přihláškou do klubu a zaplacením příspěvků do 31.1. POZOR - kdo neuhradí členské příspěvky přestává být podle Stanov KČT členem KČT !!!

Změna programu vyhrazena.


Roman Kolařík

předseda KČT, odbor Znojmo